PRAHA – stavba metra IV. C1 (Holešovice – Ládví), stavebná časť Praha

Investor

Dopravný podnik hl. m. Prahy, a.s., Praha

Vyšší dodávateľ

Subterra, a.s., Praha 4 – Braník

Obdobie výstavby

apríl 2002 – apríl 2003

Popis objektov a realizované práce:
Razenie a primárne ostenie jednokoľajových tunelov z ťažkej šachty na stavbe Metro IV. C1.

Realizované objekty:

 • SO 04-24/01 – Jednokoľajové tunely za st. Kobylisy – LTT – razenie a primárne ostenie vrátane spojovacej štôlne medzi tunelmi
 • SO 04-24/11 – Jednokoľajové tunely za st. Kobylisy – PTT – razenie a primárne ostenie
 • SO 04-24/03 – Jednokoľajové tunely za st. Kobylisy – LTT – definitívne ostenie
 • SO 04-24/13 – Jednokoľajové tunely za st. Kobylisy – PTT – definitívne ostenie
 • SO 04-21/03 – Dvojkoľajový tunel pred ul. Trojská v úseku rozvetvenia
 • SO 05-21/07 – Jednokoľajové tunely zo st. Kobylisy – razenie a primárne ostenie

Technológia výstavby:

 • razenie sa realizovalo podľa metódy NRTM v horninových triedach, ktoré zodpovedali triedam raziteľnosti 3, 4 a 5a, vrtno-trhacími prácami v dvoch laviciach – klenba, počva
 • odťažba rúbaniny bola riešená nakladaním pomocou nakladača BOBCAT do kontajnera a na povrch vyvážaná žeriavom RDK-300
 • doprava betónu bola realizovaná samospádnym potrubím s priem. 225 mm, do betónu čerpadla MAY CO-SUPREMA s dávkovaním bezalkalického urýchľovača
 • nástrek betónu sa realizoval manipulátorom ALIVA AL – 503
 • dĺžka záberu max. 1,35 m
 • výstuž z priehradových rámcov M3 + striekaný betón B-20 hrúbky 200 mm s 2x siete 8 x 8/150 x 150 mm
 • zaisťovanie výrubu – ihly priem. 28 mm, dĺžky 4 m, 8 ks na jeden záber