Tunel Bibra, železničný tunel – raziace práce

NBS Erfurt-Leipzig/Halle, PFA 2.2, úsek 243.6+96 km – 240.5 km+36, časť tunel Bibra
Tunel Bibra, dĺžky 6 466 metrov, pozostáva z dvoch tunelových jednokoľajových rúr a je súčasťou dopravného projektu Deutsche Einheit č.8.1″ výstavba vysokorýchlostnej železničnej trate Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin. Raziace práce boli súčastne realizované na oboch tunelových rúrach z východného aj západného portálu.

Investor

Deutsche Bahn AG, Nemecko

Vyšší dodávateľ

Marti GmbH Deutschland, Nemecko

Obdobie výstavby

november 2008 – jún 2010

Popis objektov:

  • severná tunelová rúra z východného portálu
  • južná tunelová rúra z východného portálu
  • únikové chodby

Technológia výstavby:
Tunel sa razil metódou NRTM – Nová rakúska tunelovacia metóda – za pomoci vrtno-trhacích prác, formou delenej lavice.

Realizované práce:

  • razenie tunelových rúr, profil 91 m2
  • dĺžka severnej tunelovej rúry 3 170 m
  • dĺžka južnej tunelovej rúry 3 170 m
  • doba razenia 18 mesiacov 11/2008–04/2011
  • razenie 13 únikových chodieb, dĺžka 10 m, profil 54 m2
  • primárne zaistenie tunela striekaným betónom, priehradovou výstužou, Kari sieťami a skalnými kotvami SWELLEX