Tunel Bibra – debniace a betonárske práce

NBS Erfurt-Leipzig/Halle, PFA 2.2, úsek 243.6+96 km – 240.5 km+36, časť Tunel Bibra

Investor

Deutsche Bahn AG, Nemecko

Vyšší dodávateľ

Marti GmbH Deutschland, Nemecko

Obdobie výstavby

október 2009 – máj 2012

Popis objektov:

  • severná tunelová rúra z východného portálu
  • južná tunelová rúra z východného portálu
  • únikové chodby

Technológia výstavby:
Realizácia debniacich a betonárskych prác sekundárneho ostenia klenby tunela Bibra v jeho severnej a južnej tunelovej rúre.

Realizované práce:

  • betonáž severnej tunelovej rúry – celková dĺžka 3 780 m
  • betonáž južnej tunelovej rúry – celková dĺžka 6 330 m
  • celkový počet únikových prepojovacích chodieb – 13
  • celkový počet blokov je 1 270, s typickým prierezom dĺ.10 m, počet blokov so zárodkom do únikovej chodby je 26