Diaľničný Tunel Bôrik

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 0,000 – 8,000, časť Tunel Bôrik

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

Vyšší dodávateľ

Združenie “IS – Marti Contractors”

Obdobie výstavby

apríl 2006 – december 2009

Popis objektov:

  • východný portálový úsek
  • západný portálový úsek
  • pravá tunelová rúra
  • ľavá tunelová rúra
  • únikové cesty
  • vozovka a chodníky v tuneli
  • odvod oplachových vôd
  • odvod drenážnych vôd

Technológia výstavby: 
Tunel sa razil metódou NRTM – Nová rakúska tunelovacia metóda – za pomoci vrtno-trhacích prác.

Realizované práce:

  • hĺbenie a stabilizácia portálových zárezov
  • razenie pilierových štôlní, profil 51,23 m2, dĺžka 180 m
  • betonáž pilierov
  • razenie tunelových rúr, profil 80,2 m2
  • dĺžka ĽTR (ľavej tunelovej rúry) 943,07 m
  • dĺžka PTR (pravej tunelovej rúry) 929,03 m
  • množstvo striekaného betónu 19 000 m3
  • množstvo vyťaženej horniny 175 730 m3
  • doba razenia 18 mesiacov 10/2006 – 03/2008 (vrátane razenia a betonáže pilierových štôlní)
  • razenie únikových ciest, dĺžka 64,2 m, profil 30,41 m2
  • sekundárne ostenie
  • ĽTR : dĺžka razenej časti 943,07 m
  • ĽTR : dĺžka hĺbenej časti 56,53 m
  • PTR : dĺžka razenej časti 929,03 m
  • PTR : dĺžka hĺbenej časti 63,78 m
  • dĺžka bloku: 10 m
  • množstvo liateho betónu: 28 300 m3 – razená časť
  • množstvo liateho betónu: 2 600 m3 – hĺbená časť
  • doba betonáže: 11 mesiacov (11/2007 – 09/2008)
  • odvodnenie
  • vozovka
  • chodníky
  • káblové trasy