Diaľničný Tunel Bôrik

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 0,000 – 8,000, časť Tunel Bôrik

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

Vyšší dodávateľ

Združenie “IS – Marti Contractors”

Obdobie výstavby

apríl 2006 – december 2009

Popis objektov:

 • východný portálový úsek
 • západný portálový úsek
 • pravá tunelová rúra
 • ľavá tunelová rúra
 • únikové cesty
 • vozovka a chodníky v tuneli
 • odvod oplachových vôd
 • odvod drenážnych vôd

Technológia výstavby: 
Tunel sa razil metódou NRTM – Nová rakúska tunelovacia metóda – za pomoci vrtno-trhacích prác.

Realizované práce:

 • hĺbenie a stabilizácia portálových zárezov
 • razenie pilierových štôlní, profil 51,23 m2, dĺžka 180 m
 • betonáž pilierov
 • razenie tunelových rúr, profil 80,2 m2
 • dĺžka ĽTR (ľavej tunelovej rúry) 943,07 m
 • dĺžka PTR (pravej tunelovej rúry) 929,03 m
 • množstvo striekaného betónu 19 000 m3
 • množstvo vyťaženej horniny 175 730 m3
 • doba razenia 18 mesiacov 10/2006 – 03/2008 (vrátane razenia a betonáže pilierových štôlní)
 • razenie únikových ciest, dĺžka 64,2 m, profil 30,41 m2
 • sekundárne ostenie
 • ĽTR : dĺžka razenej časti 943,07 m
 • ĽTR : dĺžka hĺbenej časti 56,53 m
 • PTR : dĺžka razenej časti 929,03 m
 • PTR : dĺžka hĺbenej časti 63,78 m
 • dĺžka bloku: 10 m
 • množstvo liateho betónu: 28 300 m3 – razená časť
 • množstvo liateho betónu: 2 600 m3 – hĺbená časť
 • doba betonáže: 11 mesiacov (11/2007 – 09/2008)
 • odvodnenie
 • vozovka
 • chodníky
 • káblové trasy