Tunel Branisko, diaľnica D1 Behárovce – Branisko

I. a II. etapa – pravý tunel
Dĺžka razenej časti tunela je 4,822 m. Dĺžka západného portálu je 73,4 m a východného portálu 79,2 m. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 7,5 m, po oboch stranách sú chodníky 1 m široké. Výška dopravného priestoru je 4,5 m. Maximálne stúpanie je 1,2 %. Svetlý prierez tunela je 68 m2.

Investor

Slovenská správa ciest, Bratislava

Vyšší dodávateľ

Združenie Branisko zastúpené š.p. Vodohospodárska výstavba, Bratislava

Obdobie výstavby

máj 1997 – jún 2002

Technológia výstavby a realizované práce:

  • hydroizolácia pravej tunelovej rúry 65 000 m2
  • armovacie a betonárske práce na sekundárnom ostení spodnej klenby v dĺžke 440 m, 5 100 m3 betónovej zmesi
  • armovacie a betonárske práce na sekundárnom ostení hornej klenby v dĺžke 2 440 m, 18 800 m3 betónovej zmesi
  • armovacie a betonárske práce na medzistropnej doske tunelovej rúry v dĺžke 2 440 m, 4 500 m3 betónovej zmesi
  • kanalizácia a odvodnenie tunela v dĺžke 2 440 m
  • stabilizácia vozovky a realizácia chodníkov, zabudovanie chráničiek pre rozvody NN, VV a telekomunikačných sietí
  • požiarny vodovod v dĺžke 2 500 m, tunelová architektúra