Železničný tunel de Champel, Švajčiarsko

Nová dvojkoľajná železničná trať projektu CEVA (Cornavin – Eaux Vives – Annemasse)

Investor

République et Canton de Genéve, SBB, Švajčiarsko

Vyšší dodávateľ

Konzorcium Tunnel de Champel, route de Veyrier 55, CH-1227 Carouge

Obdobie výstavby

apríl 2014 – jún 2017

Popis objektov:

LOT 25.11 Tunnel de Champel:

  • Podobjekt Portál Val d´Arve,
  • Podobjekt Tunel 1, dĺžka 509 m,
  • Podobjekt Tunel 2, dĺžka 928 m.

Technológia výstavby:
Razenie prebieha banským spôsobom. Tunel je rozdelený na 10 m etapy a po celej dĺžke bude zabezpečený ochranným dáždnikom. Výlom je realizovaný oceľovými oblúkmi v celom profile striekaným betónom, 20 m laminátovými kotvami a dodatočnou vysokotlakou injektážou tzv. jettingom.

Realizované práce:

  • razenie tunelovej rúry, profil 106 – 128 m2, dĺžky 1437 m.