Tunel Feuerfelsen, Nemecko – raziace práce

VDE 8.1 Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt, BA 3121, VP Coburg Ost, NBS Bau-km 19,1+30 – 24,8+95

Investor

Deutsche Bahn AG, Leipzig, Nemecko

Vyšší dodávateľ

Arge Marti Coburg Ost , Nemecko

Obdobie výstavby

december 2010 – december 2011

Popis objektov:

  • tunel Feuerfelsen 1 003 m je súčasťou dopravného projektu „Deutsche Einheit Nr.8.1“ výstavba vysokorýchlostnej trate Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin

Technológia výstavby:
Tunel sa razí metódou NRTM – Nová rakúska tunelovacia metóda – za pomoci vrtno-trhacích prác, formou delenej lavice.

Realizované práce:

  • razenie tunelovej rúry dvojkoľajového železničného tunela, profil 166 m2 (kalota 85 m2, lavica 48 m2, dno 33 m2)
  • razenie únikovej štôlne NA1 a NA 2, profil 17 m2
  • dĺžka tunelovej rúry 1003 m
  • dĺžka únikovej štôlne NA1 92,7 m
  • dĺžka únikovej štôlne NA2 132 m
  • výška nadložia je od 10 do 25 m
  • primárne zaistenie tunela striekaným betónom, priehradovou výstužou, Kari sieťami a skalnými kotvami SWELLEX