Tunel Frankenhain, Nemecko

Raziace práce

Investor

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Nemecko

Vyšší dodávateľ

ARGE A 49 Tunnel Frankenhain, Nemecko

Obdobie výstavby

november 2012 – jún 2015

Popis objektov: Diaľničný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, každá s dĺžkou cca 900 m.

Technológia výstavby: Tunel je razený banským spôsobom.

Popis realizovaných prác projektu:
Dve paralelné tunelové rúry o dĺžke 899 m.

  • priečny profil tunela RQ26t; každá rúra s dvoma jazdnými pruhmi o šírke 3,5 m dvoma núdzovými chodníkmi pre chodcov o šírke 1m a dvoma pruhmi vodorovného dopravného značenia na krajnici vozovky o šírke 0,25 m,
  • v každej tretine tunela je vybudovaná priečna spojovacia chodba (úniková cesta) pre chodcov,
  • v strede (na cca 450 m) spája obe rúry priečna prejazdná spojovacia chodba (úniková cesta), v tomto mieste sú pre každý tunel (smer jazdy) zriadené aj núdzové zálivy s odstavnými plochami,
  • ďalšie stavebné objekty sú: most s 1300 m3 betónu a 170 t ocele, prevádzková budova a dažďová retenčná nádrž,
  • premiestnilo sa cca. 600 000 m3 zeme/pôdy.