Tunel Grjóta, Island

Hraunaveita-KAR-25, výkopové práce na tuneli Grjóta
Tunel je súčasťou projektu Kárahnjúkar Hydroelectric Projekt, konkrétne jeho časti Hraunaveita.

Investor

Landsvirkjun /Národná energetická spoločnosť/

Vyšší dodávateľ

Ístak hf, Island

Obdobie výstavby

august 2008 – október 2008

Popis objektov:

  • tunel Grjóta je akvaduktom vodnej nádrže a hrádze Grjóta
  • tunel bol razený súčastne z dvoch strán
  • tunel má dva portálové vstupy ozn. – P6 a P7

Technológia výstavby: 
Výlomové práce sa vykonávali pomocou vrtno – trhacích prác (NMT – nórska tunelovacia metóda). Vŕtacie práce prebiehali pomocou dvojlafetového vrtného voza Tamrock Axera Data T08 s výkonom kladív 22kW. Na trhacie práce sa používala emulzná trhavina typu slurry a nabíjacie zariadenie Mini-SSE. Nakladanie a odvoz rúbaniny sa vykonával kolesovým nakladačom Volvo L180 s bočným výsypom a nákladnými autami MB Actros 4131.

Realizované práce:

  • razenie tunelovej rúry, profil 20 m2, dĺžka 301 m
  • zaistenie stability horninového prostredia striekaným drátkobetónom a skalnými kotvami