Tunel Horelica

Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, časť Bukov – Horelica

Investor

Slovenská správa ciest, Investorský útvar Žilina

Obdobie výstavby

september 2003 – máj 2004

Popis objektov a realizované práce:

  • Prieskumná štôlňa – úniková chodba stavby
  • Cesta I/11 Čadca – Obchvat mesta, časť Bukov – Horelica

Realizované objekty:
SO 206-12 Prieskumná štôlňa – úniková chodba.
Prieskumná štôlňa – úniková chodba má základný priečnyprofil výrubu cca 13 m2, rozšírený priečny profil v miestach ventilátorov má cca 15,5 m2 výrubu, 2 prípojky majú výrubový profil cca 7,2 m2. Štôlňa je navrhnutá v profile druhej tunelovej rúry (sleduje jej smer a sklon). Len v úvodnej časti je vedená tak, aby čo najmenej narušila pôvodné zaistenie stavebnej jamy portálu Čadca. Je vedená paralelne s pôvodnou tunelovou rúrou. Vstupný portál je opatrený bezpečnostnými goliermi. Priechodový prierez štôlne je vysoký 2,5 m, celková šírka je 3,2 m. Prevádzkovaný tunel a úniková chodba sú spojené pomocou 2 tunelových spojok s prechodovou výškou 1,8 m a celkovou šírkou 2 m.

Technológia výstavby:
Práce na výstavbe prieskumnej štôlne – únikovej chodby tunela Horelica sa realizovali v dvoch etapách. V prvej etape sa zabezpečil portál štôlne mikropilótovým dáždnikom. Štôlňa sa vyrazila a zaistila výstužnými prvkami v celej dĺžke spolu s dvoma prepojkami na existujúci tunel. V rámci druhej etapy smerom od konca štôlne k ústiu sa realizovali odvodňovacie vrty a nástrek sekundárnej vrstvy striekaného betónu. Súčasťou tejto etapy bolo aj zabetónovanie portálového goliera únikovej chodby.