Tunel Imberg, Nemecko

Investor

DEUTSCHE BAHN AG (DB), Železničná spoločnosť, Nemecko

Vyšší dodávateľ

Marti GmbH Deutschland, Nemecko

Obdobie výstavby

november 2015 – august 2016

Popis objektov:

Neubaustrecke (NBS) Wendlingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt (PFA) 2.3VE 230-3 Tunnel Imberg – šalovacie a betonárske práce sekundárneho ostenia.

  • Železničný jednorúrový dvojkoľajový tunel o celkovej dĺžke 499,00 m, z toho razená časť (Bergmännischen Teil) 220 m, časť tunela v otvorenom výkope (Offene Bauweise) 279 m. Priečny prierez tunela je približne 140,00 m2.

Technológia výstavby:

Objem vykonávaných prác spoločnosťou TuCon, a.s.:

  • zabudovanie pozdĺžneho odvodnenia tunela v razenej časti spolu s revíznymi šachtami v celkovej dĺžke 240,00 m,
  • dostriekanie profilu primárneho ostenia striekaným betónom 900,00 m3,
  • montáž separačnej fólie 13200,00 m2,
  • betonáž sekundárneho ostenia v celkovej kubatúre 4400,00 m3 (24 blokov).