Cestný tunel Mypra, raziace práce

Investor

Hlavné mesto Praha, Česká republika

Objednávateľ

Metrostav a.s., Praha, Česká republika

Obdobie výstavby

október 2009 – december 2010

Popis objektov:

  • mestský tunelový komplex Blanka, ktorého celková dĺžka bude 6 382 m, je realizovaný v rámci výstavby severozápadnej časti mestského okruhu, vo fáze prípravy a realizácií je stavba rozdelená do 4 častí, jednou z nich je úsek Myslbekova ulica – Prašný most (MYPRA) s dĺžkou tunela 560 m

Technológia výstavby:

  • razenie dvojrúrového tunela metódou NRTM (nová rakúska tunelovacia metóda) za pomoci vrtno – trhacích prác a realizácia servisných činností