Cestný tunel Nordnes, Nórsko

Investor

STATENS VEGVESEN, Diaľničná spoločnosť, Nórsko

Vyšší dodávateľ

Marti Nordnes DA, Nórsko

Obdobie výstavby

marec 2015 – december 2017

Popis objektov: Diaľničný ťah E6 v oblasti Nordnes – Skardalen, tunel Nordnes, Nórsko.

  • cestný tunel o dĺžke 5,8 km (výkop na portáloch 20 700 m3, celková kubatúra vyťaženej horniny 462 000 m3, injektáž 150 000 m3, primárne ostenie striekaný betón 19 400 m3, zaistenie 37 900 ks svorníkov, PE izolácia 70 200 m2),
  • vybudovanie povrchu cesty o dĺžke 780 m, dve špeciálne protihlukové steny na strane Bergli, zásyp do mora v objeme 380 000 m3.

Technológia výstavby:

  • Projekt E6 Indre Nordnes – Skardalen pozostáva z raziacich a betonárskych prác na tuneli Nordnes,
  • raziace práce budú realizované z dvoch strán (zo strany Monsastubergan a protiražbou zo strany Bergli vo vystrojovacej triede B, v profile tunela T 9,5 (74 m2),
  • celková dĺžka tunela je 5,8 km s generálnym úklonom 1- 1,5%, 11 bezpečnostných výklenkov (T1 2,5- 19), 6 technologických priestorov v tuneli v profile (T 9,5) a definitívne tunelové ostenie v prevedení s hydroizoláciou a striekaným betónom.