Cestný tunel Oshlid, Island

Investor

Vegegardin, Island

Objednávateľ

Joint-Venture ÓSAFL (spoločnosť: IPC, Island + spoločnosť: Marti Contractors Ltd., Švajčiarsko)

Obdobie výstavby

august 2008 – august 2009

Popis objektov:

  • tunel Óshlið je súčasťou cesty č. 61 medzi obcami Bolungarvík a Ísafjörður v regióne Westfjarðar

Technológia výstavby: 
Výlomové práce prebiehali použitím vrtno–trhacích prác tzv. NTM (Nórska tunelovacia metóda).

Realizované práce:

  • razenie tunelovej rúry, profil 54 m2, dĺžka 5 156 m
  • primárne zaistenie tunela tvoreného výstužnými sieťami, striekaným drátkobetónom a svorníkmi SN