SO-01 Ovčiarsko – prieskumná štôlňa pre tunel

Investor

Slovenská správa ciest, Bratislava

Obdobie výstavby

február 1997 – máj 1998

Technológia výstavby:
Výlomové práce boli realizované pomocou vrtno-trhacích prác, zaisťovanie pomocou striekaného betónu, oceľovej sieťoviny, TH výstuže a SN svorníkov, resp. svorníkov Swelex. Konečné úpravy prieskumnej štôlne predstavovali odvedenie vôd z primárneho ostenia do hlavného odvodňovacieho systému prieskumnej štôlne a nádrží v portálových objektoch a zhotovenie pochôdznej betónovej vrstvy po celej dĺžke prieskumnej štôlne.

Realizované práce:

  • výlom a zaistenie prieskumnej štôlne, plocha priečneho profilu 16 m2, dĺžka 2386,1 m
  • konečné úpravy prieskumnej štôlne