Tunel Považský Chlmec, Slovensko

Diaľničný tunel

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovensko

Vyšší dodávateľ

Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), EUROVIA SK,a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SMS, a.s.

Obdobie výstavby

marec 2015 – august 2016

Popis objektov:
Celková dĺžka úseku stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je 4 250 km. Tunel tvoria dve tunelové rúry – severná tunelová rúra (STR), dĺžky 2 249 m a južná tunelová rúra (JTR) dĺžky 2 186,5 m, trasa severnej a južnej tunelovej rúry je odsadená od osi diaľnice na dosiahnutie potrebnej vzájomnej vzdialenosti tunelových rúr, ktoré sú dvojpruhové.

Technológia výstavby:
NRTM – nová rakúska tunelovacia metóda.

Realizované práce:

  • razenie pod korytnačkou západný portál (ZP) STR-50 m a JTR-37,5 m,
  • razenie klasické – NRTM západný portál (ZP)-550 m v STR aj JTR, východný portál (VP)-235 m v STR aj JTR,
  • vŕtanie čelby, nabíjanie a trhacie práce, nakladanie a odvoz rúbaniny, vystužovanie a zaisťovanie výrubu horninovými kotvami, oceľovými sieťami a striekaným betónom, predlžovanie vetracích lutní, potrubí, sietí, odvodňovacie práce a pod.