Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov

Investor

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Vyšší dodávateľ

Združenie D1 Prešov – Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s., Doprastav a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.

Obdobie výstavby

máj 2018 – december 2020

Popis objektov:

  • SO 300-06 Razený tunel – práce pozostávajú z vyrazenia a zaistenia primárnym ostením cca 1000 m tunela zo západného portálu a následného vybudovania sekundárneho ostenia vrátane izolácie v jednej rúre v dĺžke 2 000 m,
  • SO 300-05 Hĺbený tunel – práce pozostávajú z vybudovania sekundárneho ostenia hĺbených rúr (základové dosky a horná klenba)
  • SO 300-07 Priečne prepojenia – práce pozostávajú z vyrazenia a zaistenia primárnym ostením 1. únikovej cesty a následné vybudovanie sekundárneho ostenia v prvých 3 únikových cestách.

Technológia výstavby:

Nová rakúska tunelovacia metóda, betonáž sekundárneho ostenia do pojazdného hydraulického oceľového debnenia.

Realizované práce:

Razenie a vybudovanie sekundárneho ostenia tunela Prešov zo západného portálu vrátane hĺbených úsekov a prislúchajúcich únikových ciest.