Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov

Mimoriadny pracovný úspech pri výstavbe tunela Prešov

Po zabetónovaní 28 blokov za 29 dní vo Februári a 27 blokov v Marci, kde zdržanie spôsobili objektívne náročnejšie bloky zálivu, sa pracovníkom divízie 30 našej spoločnosti v mesiaci Apríl 2020 pri výstavbe tunela Prešov pod vedením manažéra projektu Ing. Miroslav Žáka podaril mimoriadny pracovný úspech. Po každodennej betonáži sa vybudovalo za 30 dní na jednom pracovisku 30 blokov štandardného profilu sekundárneho železo-betónového ostenia hornej klenby tunela v dĺžke jedného bloku 12 metrov, čo je celkovo 360 metrov sekundárneho ostenia tunela za jeden mesiac. Podobné výkony sa pri výstavbe tunelov celosvetovo považujú za veľmi ojedinelé a mimoriadne.
Ďakujeme všetkým zúčastneným pracovníkom spol. TuCon za kvalitne odvedenú prácu a príkladné reprezentovanie našej spoločnosti pri výstavbe diaľnic na Slovensku.

Investor

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Vyšší dodávateľ

Združenie D1 Prešov – Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s., Doprastav a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.

Obdobie výstavby

máj 2018 – september 2020

Popis objektov:

  • SO 300-06 Razený tunel – práce pozostávajú z vyrazenia a zaistenia primárnym ostením cca 1000 m tunela zo západného portálu a následného vybudovania sekundárneho ostenia vrátane izolácie v jednej rúre v dĺžke 2 000 m,
  • SO 300-05 Hĺbený tunel – práce pozostávajú z vybudovania sekundárneho ostenia hĺbených rúr (základové dosky a horná klenba)
  • SO 300-07 Priečne prepojenia – práce pozostávajú z vyrazenia a zaistenia primárnym ostením 1. únikovej cesty a následné vybudovanie sekundárneho ostenia v prvých 3 únikových cestách.

Technológia výstavby:

Nová rakúska tunelovacia metóda, betonáž sekundárneho ostenia do pojazdného hydraulického oceľového debnenia.

Realizované práce:

Razenie a vybudovanie sekundárneho ostenia tunela Prešov zo západného portálu vrátane hĺbených úsekov a prislúchajúcich únikových ciest.