Tunnel Rennberg – raziace práce

VDE 8.1 BA 3121 – NBS Ebensfeld – Erfurt, VP Coburg Ost TU Rennberg, Bau–KM 19,1+30 – Bau-KM 24,5+95

Investor

Deutsche Bahn AG

Vyšší dodávateľ

Arge Marti Coburg Ost, Nemecko

Obdobie výstavby

jún 2011 – august 2013

Popis objektov:

  • dvojkoľajový tunel Rennberg je súčasťou dopravného projektu ,,Deutsche Einheit Nr. 81“ – výstavba vysokorýchlostnej IC trate Norimberg – Erfurt – Leipzig/Halle – Berlin

Technológia výstavby:
Razenie prebieha metódou NRTM – pomocou vrtno-trhacích prác, formou delenej lavice.

Realizované práce:

  • razenie 1043 m dlhej tunelovej rúry v profile 166 m2 (Kalota – 85 m2, lavica – 48 m2, dno – 33 m2)
  • razenie únikových  štôlní NA1 dĺžky 21m a NA2 dĺžky 72m v profile 17 m2
  • razenie únikovej šachty v profile 67,35 m2, hĺbky 32m
  • primárne zaistenie tunela – striekaný betón, priehradová výstuž, Kari siete a skalné kotvy SWELLEX