B10 Cestný tunel Rosenstein, Nemecko

Investor

Landeshauptstadt Stuttgart, Tiefbauamt, Hohe Straße 25, 70176 Stuttgart, Nemecko

Vyšší dodávateľ

ARGE Marti Tunnel Rosenstein

Obdobie výstavby

apríl 2014 – august 2018

Popis objektov:

  1. Prístupová štôlňa s dĺžkou  72 m
  2. Cestný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, každá s dĺžkou cca 750 m

Technológia výstavby:

  • Tunel je razený banským spôsobom bez použitia trhacích prác.

Realizované práce:
1. Príprava zariadenia staveniska
2. Razenie prístupovej chodby z autobusového parkoviska ZOO Wilhelma.
3. Razenie hlavných tunelových diel:

  • úpadné razenie južnej tunelovej rúry v smere prerážka č. 4 – Neckartalstrasse
  • úpadné razenie severnej tunelovej rúry v smere prerážka č. 4 – Neckartalstrasse
  • dovrchné razenie južnej tunelovej rúry v smere prerážka č. 4 – Pragstrasse
  • dovrchné razenie severnej tunelovej rúry v smere prerážka č. 4 – Pragstrasse