Tunel Sitina, Slovensko

Stavba D2 Lamačská cesta – Staré Grunty, sekcia Tunel Sitina

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

Vyšší dodávateľ

TAISEI Corporation

Obdobie výstavby

október 2003 – december 2005

Popis objektov:

 • T 401 severný portál pre razenie tunelov
 • T 403 razený tunel – západná tunelová rúra (sekundárne ostenie)
 • T 404 razený tunel – východná tunelová rúra (sekundárne ostenie)
 • T 405 únikové chodby (sekundárne ostenie)
 • T 406 severný portálový objekt
 • T 407 južný portálový objekt
 • T 408 hĺbené tunelové rúry v areáli SAV
 • T 409 hĺbené tunelové rúry pri južnom portály
 • T 411 drenážne odvodňovanie tunela
 • T 415 kolektor severný portál
 • T 416 kolektor južný portál

Realizované práce:

 • hĺbenie a stabilizácia portálových zárezov
 • izolačné súvrstvie
 • sekundárne ostenie – západná tunelová rúra, dĺžka bloku 10 m
 • betonáž spodnej klenby 1 800m3
 • betonáž hornej klenby- razená časť 120 blokov
 • betonáž hornej klenby – hĺbená časť 24 blokov
 • sekundárne ostenie – východná tunelová rúra, dĺžka bloku 10 m
 • betonáž spodnej klenby, spotreba 3 400 m3 betónu
 • betonáž hornej klenby- razená časť 117 blokov
 • betonáž hornej klenby – hĺbená časť 27 blokov
 • množstvo liateho betónu: 17 700 m3 liateho betónu – razená časť
 • množstvo liateho betónu: 5 950 m3 liateho betónu – hĺbená časť
 • betonáž únikových chodieb: 570 m3
 • spätné zasypy hĺbených častí
 • odvodnenie
 • výkop, izolácia, armovanie a betonáž južného a severného portálového objektu
 • vozovka
 • chodníky
 • káblové trasy
 • výstavba kolektorov