Tunel Snekkestad, Nórsko – raziace práce

Nová dvojkoľajná železničná trať Holm – Nykirke, časť UHN 07 Snekkestad entreprisen.

Investor

Jernbaneverket, Nórsko

Vyšší dodávateľ

MARTI IAV DA, Holmestrand, Nórsko

Obdobie výstavby

august 2011 – december 2014

Popis objektov:

  • podzemná prístupová chodba R13
  • podzemná úniková chodba R12
  • dvojkoľajný železničný tunel UHN 07 Snekkestad entreprisen

Technológia výstavby:
Razenie prebieha zv.Nórskou tunelovacou metódou, s použitím primárnej a sekundárnej injektáže okolitého horninového prostredia.

Realizované práce:

  • razenie tunelovej rúry, profil 133 m2, dĺžky 2080 m.
  • razenie únikových chodby R12, dĺžky 375 m, profil 24,7 m2
  • razenie prítupovej chodby R13, dĺžky 318 m, profil 53,3 m2
  • primárne zaistenie tunela striekaným drátkobetónom a skalnými kotvami CT, realizovanie primárnej a sekundárnej injektáže