Podmorský cestný tunel Solbakk, Nórsko

Raziace práce

Investor

STATENS VEGVESEN, Nórsko

Vyšší dodávateľ

AF GROUP, Nórsko

Obdobie výstavby

júl 2013 – december 2019

Popis objektov: Výstavba najdlhšieho podmorského cestného tunela na svete, ktorý je súčasťou náročného projektu Ryfast.

  • E 01 Príprava zariadenia staveniska,
  • E 02 Tunel Solbakk – dve samostatné tunelové rúry, ktoré majú dva jazdné pruhy, dĺžka 14,3 km.

Technológia výstavby: Raziace práce, razenie odstrelom za použitia NTM – Nórska tunelovacia metóda.

Realizované práce:

  • príprava zariadenia staveniska,
  • vrtno-trhacie práce,
  • inštalácia skalných kotiev – kombinované kotvy.