Tunely Feuerfelsen a Rennberg, Nemecko – betonárske práce

VDE 8.1 BA 3121 – NBS Ebensfeld – Erfurt, VP Coburg Ost TU Rennberg, Bau–KM 19,1+30 – Bau-KM 24,5+95.

Investor

Deutsche Bahn AG, Nemecko

Vyšší dodávateľ

Arge Marti Coburg Ost, Nemecko

Obdobie výstavby

november 2011 – december 2012

Popis objektov:
Tunel Feuerfelsen a tunel Rennberg sú súčasťou dopravného projektu „Deutsche Einheit Nr.8.1“, jedná sa o výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin.

Technológia stavby:
Oba tunely sú riešené ako jednorúrové – dvojkoľajové s dvojplášťovou konštrukciou s vonkajším ostením zo striekaného betónu a vnútorné ostenie z liateho armovaného betónu pevnostnej triedy C 30/37. Z dôvodu výskytu prítokov podzemnej vody sú oba tunely pred zabudovaním sekundárneho ostenia izolované 3 mm izolačnou fóliou SPO (flexibilný polyolefin). Ako podkladná a zároveň drenážna vrstva pod izolačnú fóliu sa použila 1000g/m2 PP netkaná geotextília.

Parametre tunelovFeuerfelsenRennberg
Dĺžka1043 m1072 m
Svetlá výšška8,88 m8,88 m
Svetlá ššírka13,70 m13,70 m
Maximálne stúpanie- 2,50 ‰+ 19,95 ‰
Hrúbka sekundárneho ostenia45 cm45 cm
Celkový prierez101 m2101 m2
Počet únikových šštôlní2 ks2 ks
D從ka únikových šštôlní225 m130 m
Úniková ššachta0 ks1 ks
Minimálna hrúbka nadložia8 m8 m
Maximálna hrúbka nadloži30 m40 m
Navrhovaná rýchlosť300 km/hod.300 km/hod.