Skupinový vodovod a kanalizácia, Valaliky, Geča

Investor

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Vyšší dodávateľ

„Združenie Valaliky, TuCon – SMS – EKOSVIP – K&K Technology, TuCon – člen združenia“

Obdobie výstavby

júl 2014 – december 2015

Popis objektov:

  • objekt: SO 0501.1 Kanalizačná sieť Valaliky,
  • objekt: SO 0501.2 Kanalizačné prípojky,
  • objekt: SO 0501.3 Výtlačné potrubie,
  • objekt: SO 0501.4 Čerpacia stanica.

Technológia výstavby: klasický otvorený výkop