Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obdobie výstavby

január 2021 – august 2023

Technológia výstavby:
Projekt stavby rieši sanáciu jestvujúceho potrubia v časti obce z dôvodu havarijného stavu potrubia, zlého technického stavu ale hlavne z dôvodu zvýšených inkrustov v potrubí, ktoré značne znižujú prietočnosť vody a je ich potrebné vymeniť za nove nasledovne:

  • Zrealizovanie dočasného povrchového vodovodu z HDPE potrubia
  • Dočasné pripojenie nehnuteľností na vodovod z HDPE
  • Výkop ryhy a demontáž jestvujúceho liatinového potrubia
  • Montáž nového liatinového vodovodného potrubia  TVLT Blutop DN100 v dĺžke 1 746,5m a TVLT Blutop DN150 v dĺžke 3 253,8 m
  • Realizácia nových vodovodných prípojok z potrubia HDPE d32 v celkovej dĺžke cca 4 000 bm
  • Výmena starých prietokomerových zostáv za nové