Výtlačný rad tlakovej kanalizácie Presskan do ČOV Piešťany

Investor

Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN, 916 22 Podolie 566

Vyšší dodávateľ

TuCon, a.s.

Obdobie výstavby

august 2018 – október 2018

Popis objektov:
Úprava existujúceho výtlačného radu tlakovej kanalizácie Presskan do ČOV Piešťany za účelom spoľahlivej prevádzky novovybudovaného kanalizačného systému v obci Podolie a Očkov.

Technológia výstavby:
Rekonštrukcia armatúrnych šácht, zhotovenie nových vzdušníkových, kalníkových a preplachovacích šácht na existujúcom výtlačnom rade.

Realizované práce:

  • stavebná úprava existujúcej armatúrnej šachty a jej vystrojenie armatúrami a tvarovkami ….. 6 kpl,
  • montáž a dodávka novej vzdušníkovej šachty vrátane jej vystrojenie armatúrami a tvarovkami….. 6 kpl,
  • montáž a dodávka novej kalníkovej šachty vrátane jej vystrojenie armatúrami a tvarovkami….. 9 kpl,
  • montáž a dodávka novej preplachovacej šachty vrátane jej vystrojenie armatúrami a tvarovkami….. 6 kpl.