Obnova elektrifikovaného dvojkoľajového železničného tunela Petersberg

Investor

DB Netz AG, Hahnstraße 49, 60528 Franfurkt am Main, Nemecko

Vyšší dodávateľ

ARGE Tunnel Petersberg, c/o Marti GmbH Deutschland, Zettachring 10A, 705 67 Stuttgart

Obdobie výstavby

apríl 2017 – december 2019

Popis objektov:

Obnova tunela Petersberg na traťovom úseku 3010 ,,Koblenz – Perl,, (Km 53,9+53 – Km 54,7+00) – pilotný projekt, kde sa po prvý krát rozširuje elektrifikovaný tunel za plnej prevádzky. Celková dĺžka tunela je 378 m, z toho je 340 m razená časť a 38 m hĺbená časť.

Technológia výstavby:

Rozšírenie profilu pôvodného tunela za plnej prevádzky pomocou vrtno-trhacích prác a za použitia ochrannej konštrukcie.

Realizované práce:

  • Príprava zariadenia staveniska
  • Vyhotovenie betónových základov pre ochrannú konštrukciu
  • Kotvenie betónových základov pomocou IBO kotiev Ø 75 mm
  • Rozšírenie pôvodného tunela na nový profil pomocou vrtno – trhacích prác
  • Zaistenie výlomu nového profilu tunela striekaným betónom
  • Vyhotovenie vodonepriepustného definitívneho ostenia tunela