Žilina – Brodno – rozšírenie vodovodu

Investor

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina

Obdobie výstavby

marec 2019 – jún 2020

Technológia výstavby:

  • Projektová dokumentácia  rieši  rozšírenie vodovodnej siete v Žiline, mestskej časti Brodno.
  • Potrubie sa pripojí na jestvujúci vodovod v lokalite v správe SEVAK, a.s.
  • Nevyhovujúce úseky miestneho vodovodu sa zrušia.

Realizované práce:

  • Výstavba vodovodného potrubia HDPE  PE100  PN10  Ø 110/6,6 mm   dĺžky  862 m
  • Výstavba 40 ks vodovodných prípojok z potrubia HDPE  PE100  PN10  Ø 32/2,0 mm  dĺžky  240 m