Žilina – ul. J. Milca – Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie

Investor

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Hlavný dodávateľ

TuCon, a.s.

Obdobie výstavby

máj 2017 – december 2017

Popis objektov:   

  • SO 01 Rekonštrukcia vodovodu
  • SO 02 Rekonštrukcia kanalizácie

Realizované práce: 

  • Výkop ryhy s pažením, montáž potrubia kanal. sklolaminát DN 400, voda HDPE DN 110
  • Postupné prepájanie kanalizačných prípojok do novej kanalizácie
  • Prepojenie vodov. prípojok na nové potrubie
  • Zásyp ryhy štrkopieskom
  • Spätné úpravy komunikácie-asfaltovanie