NAŠE STAVBY MENIA VÁŠ SVET ...

Stavebná spoločnosť TuCon, a.s., so sídlom v Žiline úspešne pôsobí v oblasti stavebného podnikania na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým ako dodávateľ stavebných prác v segmente podzemného staviteľstva a v oblasti budovania inžinierskych stavieb.

shadow

PODZEMNÉ STAVITEĽSTVO

V sortimente podzemných stavieb ponúkame:

Výstavbu podzemných diel, rekonštrukcie, razenie a betonáže

 • diaľničné a cestné tunely
 • železničné tunely
 • podzemné objekty pre metro
 • hydroenergetické tunely
 • podzemné objekty pre vodohospodárske stavby
 • prieskumné a únikové štôlne

Veľkopriestorové podzemné diela

 • podchody
 • podzemné sklady
 • garáže
 • zásobníky
shadow

INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO

V sortimente inžinierskych stavieb ponúkame:

Výstavbu a rekonštrukcie:

 • vodohospodárskych stavieb – vodovody a kanalizácie
 • ČOV, čerpacích staníc a vodných zdrojov
 • verejných priestranstiev a námestí

Uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu

Realizáciu protipovodňových ochranných opatrení

Ponúkané služby
shadow
Modrá pečať spoľahlivosti 2016