TuCon, a.s.

Stavebná spoločnosť TuCon, a.s., so sídlom v Žiline úspešne pôsobí v oblasti stavebného podnikania na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým ako dodávateľ stavebných prác v segmente podzemného staviteľstva a v oblasti budovania inžinierskych stavieb.

ADRESA

K cintorínu 63
010 04 Žilina – Bánová
Slovenská republika

KONTAKT

Tel.: +421 41 5046 204
Fax: +421 41 5046 209
e-mail: info@tucon.sk

TUCON Žilina - stavebná spoločnosť