OTS: Aktivity stavebnej spoločnosti TuCon

Zdroj: TASR / 19-3-2010

Bratislava 19. marca (TASR-OTS) – Stavebná spoločnosť TuCon, a. s., so sídlom v Žiline, vznikla v minulom roku so zameraním budovať tunely a iné podzemné diela a presadiť sa aj pri budovaní inžinierskych stavieb zahrňujúcich výstavbu vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, s cieľom postupne sa zaradiť v tomto sortimente stavebných prác medzi popredné stavebné firmy na slovenskom trhu. S týmto cieľom následne na jeseň 2009 kúpila dve výrobné divízie spoločnosti TUBAU, a.s. – divíziu podzemných stavieb a divíziu inžinierskych stavieb, vrátane ich kompletného technického a strojného vybavenia, kompletného personálu ako aj všetkých ukončených či rozostavaných projektov týchto dvoch divízií TUBAU, a.s. Spoločnosť TuCon, a.s., tak plynule pokračuje v podnikateľských aktivitách oboch týchto výrobných divízií. Dňa 3. marca 2010 úspešne prerazila kalotu železničného tunela Bibra v Nemecku. Za obdobie od októbra 2008 bolo vyrazených 2 x 6466 m dvojrúrového železničného tunela Bibra na trase “Neubaustrecke”, dlhej 123 km, medzi Erfurtom a Lipskom, ktorý je projektovaný na rýchlosť 300 km/h, a bude súčasťou trans-európskej rýchlostnej železničnej trate z talianskej Verony cez Mníchov do Berlína a ďalej na baltské pobrežie. Aktivity spoločnosti TuCon, a.s., siahajú aj na ďaleký Island, kde koncom roka 2009 úspešne ukončila raziace práce na cestnom tuneli Oshlid na Islande. Od septembra 2008 spoločnosť realizuje aj práce na výstavbe metra v hlavnom meste Bulharska v Sofii. Aktuálne TuCon, a.s., zamestnáva približne 320 vysoko odborne zdatných pracovníkov a je pripravená kapacitne sa podieľať na plánovanej výstavbe tunelov na Slovensku. Vzhľadom na posunutie termínov začatia týchto prác hľadá možnosti na umiestnenie svojich kapacít v zahraničí. V mesiaci február 2010 začala raziace práce na výstavbe Podzemnej prečerpávacej vodnej elektrárni Linth Limmern vo Švajčiarsku a čoskoro začne práce aj na ďalšom švajčiarskom projekte – Podzemnej prečerpávacej elektrárni Nant de Drance.

TuCon, a.s. Priemyselná 2 010 01 Žilina Slovakia

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.