Daughter companies

TuCon Vrútky, s.r.o.
K cintorínu 63 • 010 04 Žilina
SLOVAKIA

Branches

TuCon, a. s. – organizační složka
Husinecká 903/10
130 00 Praha Žižkov
CZECH REPUBLIC
Phone: +420 226 259 735

TUCZA, deutsche Zweigniederlassung der TuCon, a.s.
Heilig-Kreuz-Strasse 24
861 52 Augsburg
GERMANY
Phone: +49 344 612 685 5

TuCon, a. s. Sk
stála prevádzkareň
Seedorffeldstrasse 21
CH-3302 Moosseedorf
SCHWITZERLAND

TuCon
C/o Norian Regnskap AS
Stortingsgata 2 • 0158 Oslo
Postadresse:
Postboks 1095 Sentrum
0104 Oslo • NORWAY