OTS: Líder vo výstavbe tunelov TuCon má sídlo na Považí

Zdroj: TASR / 10-12-2009

Bratislava 10. decembra (TASR-OTS) – Nová žilinská stavebná spoločnosť TuCon, a.s., vznikla tento rok a bude plynule pokračovať v podnikateľských aktivitách výrobných divízií podzemných stavieb a inžinierskych stavieb spoločnosti TUBAU, a.s., ktoré odkúpila v predchádzajúcich dňoch na základe Zmluvy o predaji časti podniku, ktorú uzavrela spoločnosť TuCon, a.s., ako kupujúci so spoločnosťou TUBAU, a.s., ako predávajúcim. Na základe uvedenej zmluvy teda spoločnosť TuCon, a.s., odkúpila nasledujúce kompletné časti podniku TUBAU, a.s.: Divíziu podzemných stavieb, Divíziu inžinierskych stavieb, Správu podniku pre obidve divízie a tiež aj dcérske spoločnosti a organizačné zložky v Nemecku, Českej republike, Bulharsku a na Islande, čím sa stala nástupníckou spoločnosťou v uvedenom sortimente stavebných prác, keďže na spoločnosť TuCon, a.s., prešli popri potrebnom technickom a strojnom vybavení a kompletnom personále uvedených divízií aj všetky rozostavané projekty, ako aj referencie za už skončené diela. Dôkazom kontinuity v sortimente stavieb podzemného staviteľstva a inžinierskych stavieb v spoločnosti TuCon, a.s., je aj rovnaké zloženie vo vedení tejto spoločnosti – predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom sa stal Ing. Jozef Hric, podpredsedníčkou predstavenstva a ekonomickou riaditeľkou je Ing. Viera Palanová, členmi predstavenstva sú Ing. Tibor Bielokostolský, riaditeľ Divízie podzemných stavieb a Ing. Ľubomír Gaňa, riaditeľ Divízie inžinierskych stavieb. TuCon, a.s., má priaznivé referencie z už realizovaných zákaziek v oblasti podzemného staviteľstva, ako sú napr. podzemné vodné elektrárne v Škótsku, Grónsku a na Islande, diaľničné tunely na Slovensku – Branisko, Horelica a Sitina; diaľničný tunel Mrázovka v Prahe a v oblasti budovania stokových sietí, čističiek odpadových vôd a vodovodov má TuCon, a.s. referencie zo stavieb ako Rekonštrukcia kanalizačného zberača na Pribinovej ulici v Bratislave, Rekonštrukcia kanalizačných zberačov C a E v Bratislave, Rozšírenie vodovodu v Senci, a iné. Spoločnosť TuCon, a.s., dokončila diaľničný tunel Bôrik, ktorý bol v sobotu 5.12.2009 spustený do prevádzky a pokračuje v realizácii živých zákaziek na výstavbe železničného tunela Bibra v SRN, cestného tunela Oshlid na Islande, diaľničného tunela MYPRA v Prahe a Metra v hlavnom meste Sofia v Bulharsku; v oblasti inžinierskych stavieb je to Výstavba ČOV v Pezinku a Sústavy na likvidáciu odpadových vôd v Banskej Bystrici. TuCon, a.s., má záujem sa na Slovensku aktívne podieľať na realizácii pripravovaných tunelov v rámci prvého a tretieho balíka PPP projektov a na výstavbe trasy diaľnice D3 a železničných koridorov a tiež aj na výstavbe projektov v rámci rozvoja vodovodnej a kanalizačnej siete ako aj pri zlepšení čistenia odpadových vôd.

Kontakt: TuCon, a.s. Priemyselná 2 010 01 Žilina

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.