TuCon realizuje raziace práce na stavbe vodnej elektrárne Nant de Drance vo Švajčiarsku

Zdroj: STAVEBNÉ NOVINY / 5-2012

Download (PDF, 1.85MB)