TuCon prerazil prvý tunel podzemnej vodnej elektrárne Ilulissat v Grónsku

Zdroj: STAVEBNÉ NOVINY / 3-2011

Download (PDF, 743KB)