Na výstavbe železničného tunela Snekkestad v Nórsku sa podieľa aj žilinský TuCon

Zdroj: STAVEBNÉ NOVINY / 4-2012

Download (PDF, 852KB)