Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vyšší dodávateľ „Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ Obdobie výstavby júl 2019 – marec 2023 Popis objektov: Stavba  zahrnuje  vlastný  objekt  rýchlostnej  cesty  R4  v  navrhovanej kategórii R 24,5/100 v dĺžke  4,3  km  a  preložku  cesty  I/68  v dĺžke 1,655km. Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Prešov  –  sever…

Projekt D15, Bybanen, tunel Løvstakken, Bergen, Nórsko

Investor Hordaland Fylkeskommune zastúpená spoločnosťou BYBANEN Utbygging Hlavný zhotoviteľ Marti Tunnel AG, Švajčiarsko v zastúpení organizačnou zložkou Marti Tunnel NUF Obdobie výstavby január 2019 – december 2021 Popis hlavných objektov: Dvojkoľajový električkový tunel s priečnymi prepojeniami na únikový tunel (únikový tunel pre peších a cyklistov) Únikový tunel pre peších a cyklistov Hĺbený tunel s kruhovým objazdom…

Cestný tunel Gubrist, 3. rúra (Los 201), Švajčiarsko

Investor Bundesamt für Strassen ASTRA, Wintenthur, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Gubrist, Moosseedorf, Švajčiarsko Obdobie výstavby február 2018 – marec 2021 Popis objektov: Projekt 3. rúra cestného tunela Gubrist je súčasťou výstavby severného obchvatu mesta Zürich a pozostáva z nasledovných objektov: Razený tunel v dĺžke 3 km Plocha výrubu – cca. 180m² Priemer výrubu – 5,44…

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov

Mimoriadny pracovný úspech pri výstavbe tunela Prešov Po zabetónovaní 28 blokov za 29 dní vo Februári a 27 blokov v Marci, kde zdržanie spôsobili objektívne náročnejšie bloky zálivu, sa pracovníkom divízie 30 našej spoločnosti v mesiaci Apríl 2020 pri výstavbe tunela Prešov pod vedením manažéra projektu Ing. Miroslav Žáka podaril mimoriadny pracovný úspech. Po každodennej…