Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vyšší dodávateľ „Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ Obdobie výstavby júl 2019 – marec 2023 Popis objektov: Stavba  zahrnuje  vlastný  objekt  rýchlostnej  cesty  R4  v  navrhovanej kategórii R 24,5/100 v dĺžke  4,3  km  a  preložku  cesty  I/68  v dĺžke 1,655km. Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Prešov  –  sever…

Projekt D15, Bybanen, tunel Løvstakken, Bergen, Nórsko

Investor Hordaland Fylkeskommune zastúpená spoločnosťou BYBANEN Utbygging Hlavný zhotoviteľ Marti Tunnel AG, Švajčiarsko v zastúpení organizačnou zložkou Marti Tunnel NUF Obdobie výstavby január 2019 – december 2021 Popis hlavných objektov: Dvojkoľajový električkový tunel s priečnymi prepojeniami na únikový tunel (únikový tunel pre peších a cyklistov) Únikový tunel pre peších a cyklistov Hĺbený tunel s kruhovým objazdom…