Projekt D15, Bybanen, tunel Løvstakken, Bergen, Nórsko

Investor Hordaland Fylkeskommune zastúpená spoločnosťou BYBANEN Utbygging Hlavný zhotoviteľ Marti Tunnel AG, Švajčiarsko v zastúpení organizačnou zložkou Marti Tunnel NUF Obdobie výstavby január 2019 – február 2022 Popis hlavných objektov: Dvojkoľajový električkový tunel s priečnymi prepojeniami na únikový tunel (únikový tunel pre peších a cyklistov) Únikový tunel pre peších a cyklistov Hĺbený tunel s kruhovým objazdom…

Cestný tunel Gubrist, 3. rúra (Los 201), Švajčiarsko

Investor Bundesamt für Strassen ASTRA, Wintenthur, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Gubrist, Moosseedorf, Švajčiarsko Obdobie výstavby február 2018 – december 2019 Popis objektov: Projekt 3. rúra cestného tunela Gubrist je súčasťou výstavby severného obchvatu mesta Zürich a pozostáva z nasledovných objektov: Razený tunel v dĺžke 3 km Plocha výrubu – cca. 180m² Priemer výrubu – 5,44…

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov

Investor Národná diaľničná spoločnosť a.s. Vyšší dodávateľ Združenie D1 Prešov – Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s., Doprastav a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s. Obdobie výstavby máj 2018 – máj 2020 Popis objektov: SO 300-06 Razený tunel – práce pozostávajú z vyrazenia a zaistenia primárnym ostením cca 1000 m tunela zo západného portálu a následného vybudovania…

Železničný tunel Petersberg

Investor DB Netz AG, Hahnstraße 49, 60528 Franfurkt am Main, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Petersberg, c/o Marti GmbH Deutschland, Zettachring 10A, 705 67 Stuttgart Obdobie výstavby apríl 2017 – máj 2019 Popis objektov: Obnova tunela Petersberg na traťovom úseku 3010 ,,Koblenz – Perl,, (Km 53,9+53 – Km 54,7+00) – pilotný projekt, kde sa po prvý krát rozširuje elektrifikovaný…

Cestný tunel Oberau, Nemecko

Investor Autobahndirektion Südbayern -München, Diaľničná spoločnosť, Nemecko Zhotoviteľ Arbeitsgemeinschaft Tunnel Oberau – Člen združenia zhotoviteľa: TuCon a.s., Slovensko Obdobie výstavby september 2015 – apríl 2020 Popis objektov: Štátna cesta Bundesstraße 2 (B2) München – Garmisch-Partenkirchen, obchvat obce Oberau, Tunel Oberau, Nemecko dvojrúrový cestný tunel o celkovej dĺžke 5,90 km, z toho 5,58 km (2x cca.2,80 km)…

Tunel Solbakk, Nórsko

Investor STATENS VEGVESEN, Nórsko Vyšší dodávateľ AF GROUP, Nórsko Obdobie výstavby júl 2013 – december 2018 Popis objektov: Výstavba najdlhšieho podmorského cestného tunela na svete, ktorý je súčasťou náročného projektu Ryfast. E 01 Príprava zariadenia staveniska, E 02 Tunel Solbakk – dve samostatné tunelové rúry, ktoré majú dva jazdné pruhy, dĺžka 14,3 km. Technológia výstavby: Raziace práce, razenie…