Cestný tunel Gubrist, 3. rúra (Los 201), Švajčiarsko

Investor Bundesamt für Strassen ASTRA, Wintenthur, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Gubrist, Moosseedorf, Švajčiarsko Obdobie výstavby február 2018 – marec 2021 Popis objektov: Projekt 3. rúra cestného tunela Gubrist je súčasťou výstavby severného obchvatu mesta Zürich a pozostáva z nasledovných objektov: Razený tunel v dĺžke 3 km Plocha výrubu – cca. 180m² Priemer výrubu – 5,44…

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov

Mimoriadny pracovný úspech pri výstavbe tunela Prešov Po zabetónovaní 28 blokov za 29 dní vo Februári a 27 blokov v Marci, kde zdržanie spôsobili objektívne náročnejšie bloky zálivu, sa pracovníkom divízie 30 našej spoločnosti v mesiaci Apríl 2020 pri výstavbe tunela Prešov pod vedením manažéra projektu Ing. Miroslav Žáka podaril mimoriadny pracovný úspech. Po každodennej…

Železničný tunel Petersberg, Nemecko

Investor DB Netz AG, Hahnstraße 49, 60528 Franfurkt am Main, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Petersberg, c/o Marti GmbH Deutschland, Zettachring 10A, 705 67 Stuttgart Obdobie výstavby apríl 2017 – december 2019 Popis objektov: Obnova tunela Petersberg na traťovom úseku 3010 ,,Koblenz – Perl,, (Km 53,9+53 – Km 54,7+00) – pilotný projekt, kde sa po prvý krát rozširuje elektrifikovaný…

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Tunel Žilina a Tunel Ovčiarsko

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovensko Vyšší dodávateľ Doprastav a.s. Žilina Obdobie výstavby marec 2017 – február 2018 Popis objektov: Hĺbené časti tunelov Ovčiarsko a Žilina Technológia výstavby: Betonáž do posuvného systémového debnenia Realizované práce: Armovanie, šalovanie a betonáž základových dosiek, spodných klenieb a sekundárneho ostenia.

Podzemná hydroelektráreň Búrfell, Island

Investor Landsvirkjun, Island Vyšší dodávateľ ÍAV Marti Búrfell sf. (JV – Íslenskir aðalverktakar hf., Marti Contractors Ltd., Marti Tunnelbau AG) Obdobie výstavby apríl 2016 – október 2017 Popis objektov: Rozšírenie existujúcej vodnej elektrárne o dodatočný výkon 100 MW sústavou nových povrchových a podzemných objektov. Technológia výstavby: Tunely sa razia použitím vrtno-trhacích prác, tzv. Nórskou tunelovacou metódou – NTM.…

Cestný tunel Oberau, Nemecko

Investor Autobahndirektion Südbayern -München, Diaľničná spoločnosť, Nemecko Zhotoviteľ Arbeitsgemeinschaft Tunnel Oberau – Člen združenia zhotoviteľa: TuCon a.s., Slovensko Obdobie výstavby september 2015 – apríl 2020 Popis objektov: Štátna cesta Bundesstraße 2 (B2) München – Garmisch-Partenkirchen, obchvat obce Oberau, Tunel Oberau, Nemecko dvojrúrový cestný tunel o celkovej dĺžke 5,90 km, z toho 5,58 km (2x cca.2,80 km)…

Tunel Imberg, Nemecko

Investor DEUTSCHE BAHN AG (DB), Železničná spoločnosť, Nemecko Vyšší dodávateľ Marti GmbH Deutschland, Nemecko Obdobie výstavby november 2015 – august 2016 Popis objektov: Neubaustrecke (NBS) Wendlingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt (PFA) 2.3VE 230-3 Tunnel Imberg – šalovacie a betonárske práce sekundárneho ostenia. Železničný jednorúrový dvojkoľajový tunel o celkovej dĺžke 499,00 m, z toho razená časť (Bergmännischen Teil) 220 m,…

Tunel Nordnes, Nórsko

Investor STATENS VEGVESEN, Diaľničná spoločnosť, Nórsko Vyšší dodávateľ Marti Nordnes DA, Nórsko Obdobie výstavby marec 2015 – december 2017 Popis objektov: Diaľničný ťah E6 v oblasti Nordnes – Skardalen, tunel Nordnes, Nórsko. cestný tunel o dĺžke 5,8 km (výkop na portáloch 20 700 m3, celková kubatúra vyťaženej horniny 462 000 m3, injektáž 150 000 m3, primárne ostenie striekaný betón 19 400 m3, zaistenie 37 900…

Tunel Považský Chlmec, Slovensko

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovensko Vyšší dodávateľ Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), EUROVIA SK,a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SMS, a.s. Obdobie výstavby marec 2015 – august 2016 Popis objektov: Celková dĺžka úseku stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je 4 250 km. Tunel tvoria dve tunelové rúry – severná tunelová rúra (STR),…

Tunel Rosenstein, Nemecko

Investor Landeshauptstadt Stuttgart, Tiefbauamt, Hohe Straße 25, 70176 Stuttgart, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE Marti Tunnel Rosenstein Obdobie výstavby apríl 2014 – august 2018 Popis objektov: Prístupová štôlňa s dĺžkou  72 m Cestný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, každá s dĺžkou cca 750 m Technológia výstavby: Tunel je razený banským spôsobom bez použitia trhacích prác.…

Tunel Küchen, Nemecko

Investor Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Wilhelmstraße 10, 65185 Wiesbaden, Nemecko Vyšší dodávateľ Združenie Innenschale Tunnel Küchen Obdobie výstavby august 2014 – september 2016 Popis objektov: Diaľničný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, v rámci štátnej cesty 44 z Kasselu do Herleshausenu v Hesensku, Nemecko. severná tunelová rúra z východného portálu, južná tunelová rúra z východného portálu, únikové chodby.…

Tunel de Champel, Švajčiarsko

Investor République et Canton de Genéve, SBB, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ Konzorcium Tunnel de Champel, route de Veyrier 55, CH-1227 Carouge Obdobie výstavby apríl 2014 – jún 2017 Popis objektov: LOT 25.11 Tunnel de Champel: Podobjekt Portál Val d´Arve, Podobjekt Tunel 1, dĺžka 509 m, Podobjekt Tunel 2, dĺžka 928 m. Technológia výstavby: Razenie prebieha banským…