Otvárka II. etapa, Gemerská Poloma

Investor VSK MINING s.r.o. Vyšší dodávateľ TuCon a.s. Obdobie výstavby júl 2010 – august 2010 Popis objektov: lezné oddelenie – montáž rebríkov a odpočívadiel Technológia výstavby: montáž lezného oddelenia vo vetracom komíne dĺžky 320 m v smere od ústia k päte komína pomocou raziacej plošiny Alimag Realizované práce: montáž lezného oddelenia a demontáž vodiacej dráhy plošiny Alimag

Tunel Mypra, Česko

Investor Hlavné mesto Praha, Česká republika Objednávateľ Metrostav a.s., Praha, Česká republika Obdobie výstavby október 2009 – december 2010 Popis objektov: mestský tunelový komplex Blanka, ktorého celková dĺžka bude 6 382 m, je realizovaný v rámci výstavby severozápadnej časti mestského okruhu, vo fáze prípravy a realizácií je stavba rozdelená do 4 častí, jednou z nich…

Lom Butkov, Ladce

Objednávateľ Považská cementáreň, a.s. Ladce Obdobie výstavby november 2009 – január 2010 Popis objektu: banské dielo, slúžiace na vertikálnu a potom horizontálnu dopravu ťaženého vápenca v dobývacom priestore Butkov, určenom na dobývanie vápenca spoločnosťou Považská cementáreň, a.s. Ladce dĺžka horizontálneho banského diela je 590.0 TM a nachádza sa na úrovni 385.00 m n. m. Technológia výstavby:  Likvidáca…

Metro Sofia, predĺženie, Bulharsko

Investor Magistrát mesta Sofia, Bulharsko Objednávateľ Taisei Corporation, pobočka Bulharsko Obdobie výstavby september 2008 – august 2009 Popis objektov: výstavba a obnova podchodu metra stanice Serdika, stavebné a architektonické práce Realizované práce: realizácia štrukturovaného betónu montáž granitového a mramorového obkladu obnova dlažby a mramorového obkladu schodiska k Bulbank vybudovanie obchodov montáž sklenených výplní, elektroinštalácie, kanalizácie,…

Tunel Oshlid, Island

Investor Vegegardin, Island Objednávateľ Joint-Venture ÓSAFL (spoločnosť: IPC, Island + spoločnosť: Marti Contractors Ltd., Švajčiarsko) Obdobie výstavby august 2008 – august 2009 Popis objektov: tunel Óshlið je súčasťou cesty č. 61 medzi obcami Bolungarvík a Ísafjörður v regióne Westfjarðar Technológia výstavby:  Výlomové práce prebiehali použitím vrtno–trhacích prác tzv. NTM (Nórska tunelovacia metóda). Realizované práce: razenie tunelovej…

Elektráreň Sisimiut, Grónsko

Investor Greenland Energy Authority, Grónsko Vyšší dodávateľ Ístak Greenland, Grónsko Obdobie výstavby október 2007 – október 2009 Popis objektov: vstupný servisný tunel k podzemnej strojovni podzemná strojovňa elektrárne odtokový tunel hlavný vodný privádzač Technológia výstavby: Všetky podzemné objekty sa razili použitím vrtno-trhacích prác tzv.Nórskou tunelovacou metódou –NTM. Realizované práce: razenie vstupného servisného tunela dĺžky 125 m,…

Tunel Bôrik, Slovensko

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava Vyšší dodávateľ Združenie “IS – Marti Contractors” Obdobie výstavby apríl 2006 – december 2009 Popis objektov: východný portálový úsek západný portálový úsek pravá tunelová rúra ľavá tunelová rúra únikové cesty vozovka a chodníky v tuneli odvod oplachových vôd odvod drenážnych vôd Technológia výstavby:  Tunel sa razil metódou NRTM –…

Metro Sofia, Bulharsko

Investor Magistrát mesta Sofia, Bulharsko Objednávateľ Taisei Corporation, pobočka Bulharsko Obdobie výstavby september 2008 – december 2009 Popis objektov: tunelové boxy metra rotačná šachta v mieste napojenia tunelových boxov obnova podchodu Technológia výstavby: Beztrhavinové razenie, razenie v otvorenom výkope. Realizované práce: podchytávanie základov podchodu metra betonáž tunelových boxov hĺbený výkop pre tunelové rúry – západná tunelová…

Hydroelektráreň Glendoe Hydro Scheme, Škótsko

Investor Scottish and Southern Energy plc Vyšší dodávateľ Hochtief Glendoe Joint Venture Obdobie výstavby apríl 2006 – apríl 2008 Popis objektov: hlavný prístupový tunel odtokový tunel vedľajší vstupný tunel pozemná strojovňa prítokové tunely Technológia výstavby:  Tunel sa razil metódou NTM – Nórskou tunelovacou metódou – za pomoci vrtno-trhacích prác. Realizované práce: razenie hlavného prístupoveho tunela,…

Tunel Grjóta, Island

Investor Landsvirkjun /Národná energetická spoločnosť/ Vyšší dodávateľ Ístak hf, Island Obdobie výstavby august 2008 – október 2008 Popis objektov: tunel Grjóta je akvaduktom vodnej nádrže a hrádze Grjóta tunel bol razený súčastne z dvoch strán tunel má dva portálové vstupy ozn. – P6 a P7 Technológia výstavby:  Výlomové práce sa vykonávali pomocou vrtno – trhacích prác (NMT…

Tunel Horelica, Slovensko

Investor Slovenská správa ciest, Investorský útvar Žilina Obdobie výstavby september 2003 – máj 2004 Popis objektov a realizované práce: Prieskumná štôlňa – úniková chodba stavby Cesta I/11 Čadca – Obchvat mesta, časť Bukov – Horelica Realizované objekty: SO 206-12 Prieskumná štôlňa – úniková chodba. Prieskumná štôlňa – úniková chodba má základný priečnyprofil výrubu cca 13…

Elektráreň Kárahjúkar II., Island

Investor Landsvirkjun (Národná energetická spoločnosť), Island Vyšší dodávateľ IMPREGILO S.p.A. pobočka Island Obdobie výstavby marec 2005 – jún 2006 Popis objektov: spoločnosť realizovala výlomové práce pri výstavbe privádzacích chodieb od priehrady k podzemnej elektrárni Kárahnjúkar Technológia výstavby: Tunely sa razili použitím vrtno-trhacích prác tzv.Nórskou tunelovacou metódou – NTM. Vŕtacie práce sa vykonávali pomocou vrtných vozov Tamrock…