Elektráreň Kárahjúkar I., Island

Investor Landsvirkjun (Národná energetická spoločnosť), Island Vyšší dodávateľ FOSSKRAFT J.V., Reykjavík, Island Obdobie výstavby november 2003 – december 2004 Popis objektov: vodná elektráreň Kárahjúkar KAR 15 s menovitým výkonom 690 MW spoločnosť realizovala výlomové práce pri výstavbe podzemných objektov podzemnej strojovne a pridružených objektov Technológia výstavby: Výlomové práce boli realizované pomocou vrtno-trhacích prác. Vŕtacie práce boli vykonávané…

Tunel Sitina, Slovensko

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava Vyšší dodávateľ TAISEI Corporation Obdobie výstavby október 2003 – december 2005 Popis objektov: T 401 severný portál pre razenie tunelov T 403 razený tunel – západná tunelová rúra (sekundárne ostenie) T 404 razený tunel – východná tunelová rúra (sekundárne ostenie) T 405 únikové chodby (sekundárne ostenie) T 406 severný…

Tunel Mrázovka, Praha

Investor Hlavné mesto Praha, Odbor mestského investora Magistrátu hl. mesta Prahy, zastúpený VIS, a.s., Praha 4 – Braník Vyšší dodávateľ Subterra, a.s., Praha 4 – Braník Obdobie výstavby marec 2003 – január 2004 Popis objektov a realizované práce: Sekundárne ostenie tunelových rozvetvení v západnej a východnej tunelovej rúre. Zhotovenie dodávky a montáže vnútorných konštrukcií stavebného…

Tunel Branisko, Slovensko

Investor Slovenská správa ciest, Bratislava Vyšší dodávateľ Združenie Branisko zastúpené š.p. Vodohospodárska výstavba, Bratislava Obdobie výstavby máj 1997 – jún 2002 Technológia výstavby a realizované práce: hydroizolácia pravej tunelovej rúry 65 000 m2 armovacie a betonárske práce na sekundárnom ostení spodnej klenby v dĺžke 440 m, 5 100 m3 betónovej zmesi armovacie a betonárske práce…

Podzemná spojovacia chodba, Bratislava

Investor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava Obdobie výstavby SO 02 máj 1998 – máj 1999 SO 03 júl 2000 – október 2000 SO 02 Podzemná spojovacia chodba SO 03 Napojenie podzemnej spojovacej chodbyv budove Národnej rady Slovenskej republiky Technológia výstavby: Výlomové práce na hĺbenej a razenej časti podzemnej spojovacej chodby boli realizované metódou NRTM…

Prieskumná štôlňa, Čadca

Investor Slovenská správa ciest, Bratislava Obdobie výstavby september 1998 – február 1999 Technológia výstavby: Výlomové práce boli realizované pomocou vrtno-trhacích prác, zaisťovanie pomocou striekaného betónu, oceľovej sieťoviny, TH výstuže a SN svorníkov, resp. svorníkov Swelex. Realizované práce: výlom a zaistenie prieskumnej štôlne, plocha priečneho profilu 12 m2, dĺžka 225,3 m

Tunel Ovčiarsko, Slovensko

Investor Slovenská správa ciest, Bratislava Obdobie výstavby február 1997 – máj 1998 Technológia výstavby: Výlomové práce boli realizované pomocou vrtno-trhacích prác, zaisťovanie pomocou striekaného betónu, oceľovej sieťoviny, TH výstuže a SN svorníkov, resp. svorníkov Swelex. Konečné úpravy prieskumnej štôlne predstavovali odvedenie vôd z primárneho ostenia do hlavného odvodňovacieho systému prieskumnej štôlne a nádrží v portálových…